Gavran je sporedni lik iz filma Snežana i sedam patuljaka.

Pojavljivanja

Snežana i sedam patuljaka

Gavran živi u "laboratoriji" zle Kraljice, koja se nalazi u tamnici zamka. Kada je prvi put viđen na filmu, on je spavao na lobanji. Kada je kraljica ušla, on se probudio, a kada je počela da sprema napitak, on se čudio sastojcima. Veoma se uplašio kada se kraljica prerušila u vešticu i trapavo se sakrio u lobanju, odakle je virio. Gledao je kako veštica sprema otrovnu jabuku i bio je prestravljen, kada mu je ona (u zloj šali) ponudila jabuku.

Izbrisana scena

Veoma kratka scena u kojoj je veštica mešala sastojke u kazanu je bila animirana i kompletirana, ali je Volt Dizni u poslednjem minutu izbacio iz filma. U ovoj sceni, gavran gleda vešticu kako meša sastojke u kazanu sa velikom koskom.

Snežana i sedam patuljaka
Glavni mediji

Film: Snežana i sedam patuljaka
TV serije: Mikijev klub | Jednom davno | Sofija I
Video igrice: Snežana i sedam patuljaka
Knjige: Velika mala knjiga | Klasična knjiga: Snežana i sedam patuljaka | Snežana i sedam patuljaka

Likovi

Snežana | Zla kraljica | Princ | Lovac | Uča | Ljutko | Srećko | Stidljivko | Pospanko | Kijavko | Tupko | Šumske životinje | Muva | Gavran | Lešinari | Čarobno ogledalo | Izbačeni patuljci | Sedam zlih patuljaka | Kraljica Eva

Predmeti

Otrovna jabuka | Bunar želja | Kutija za srca

Mesta

Kraljičin zamak | Koliba sedam patuljaka | Rudnik patuljaka | Šuma | Prinčev zamak

Pesme

Originalne pesme: "Ja želim" | "Jedna pesma" | "Uz osmeh i pesmu" | "Zviždi dok radiš" | "Haj-ho" | "Patuljačka pesma za umivanje" | "Luckasta pesma" | "Jednog dana moj princ će doći"
Neiskorišćene pesme: "Muzika u tvojoj supi" | "Nikad ne možeš biti prestar"

Kategorija:Likovi iz filmova Kategorija:Snežana i sedam patuljaka

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.